سریل نورثکوت پارکینسون

سریل نورثکوت پارکینسون

سیرال نورث‌کوت پارکینسون (C. Northcote Parkinson‎؛ ۳۰ ژوئیه ۱۹۰۹ – ۹ مارس ۱۹۹۳) یک تاریخ‌نگار، و پدیدآور اهل بریتانیا بود که ۶۰ کتاب نوشته‌است. یکی از مواردی که باعث شهرت وی شد قانون پارکینسون بود که به خاطر اینکه اولین بار توسط وی مطرح شد به نام خودش نامگذاری شد.

کتاب های سریل نورثکوت پارکینسون

قانون پارکینسون