سفورتی ساهاره

سفورتی ساهاره

سفورتی ساهاره یک سخنران انگیزشی بین المللی و نویسنده کتاب های پرفروش از جمله "نظریه میمون" می باشد. او برای اولین کتاب خود جایزه Nari Shakti National را دریافت کرده است. وی همچنین نامزد برتر جایزه بین المللی جوان دبی بوده است. سفورتی در 22 مارس در ناگپور در یک خانواده مراتی متولد شد. او در دبیرستان دینانات تحصیل کرد و همچنین یک بازیکن شطرنج بود. بعداً به پونا نقل مکان کرد و در سال 2008 لیسانس خود را در رشته مهندسی کامپیوتر از کالج مهندسی Vidyapeeth گرفت. او در حال حاضر در پونا ساکن است و در آنجا به عنوان سخنران انگیزشی کار می کند.

کتاب های سفورتی ساهاره

با میمون ها دوست نشوید