جوئل مارش

جوئل مارش

جوئل مارش بیش از یک دهه است که یک طراح حرفه ای است. کار او برای استارتاپ های مختل کننده و مارک های معروف جهانی مانند Absolute Vodka ، Samsung و McDonald’s بیش از نیم میلیارد نفر را تحت تأثیر قرار داده است. او همچنین می تواند به خوبی طبل بنوازد، اما این برای این کتاب چندان مناسب نیست.

کتاب های جوئل مارش