سامویل هنری هوک

سامویل هنری هوک

ساموئل هنری هوک (21 ژانویه 1874 - 17 ژانویه 1968) دانشمند انگلیسی بود که در مورد دین تطبیقی ​​می نوشت. وی در سیرنستر ، گلوسترشایر متولد شد ، در مدرسه سنت مارک ، ویندزور و آکسفورد تحصیل کرد. وی از سال 1913 تا 1926 استاد زبانهای شرقی در دانشگاه تورنتو بود ، جایی که وی بنیانگذار و مشارکت کننده در انجمن کانادایی بود. در سال 1930 وی به عنوان استاد مطالعات عهد عتیق در دانشگاه لندن منصوب شد.

کتاب های سامویل هنری هوک

اساطیر خاورمیانه