آنی باروز

آنی باروز

آنی باروز (متولد 1962 در سان دیگو ، کالیفرنیا) ویراستار و نویسنده آمریکایی است. وی بیشتر با سری کتابهای کودکان پیچک و بین شناخته شده است  اما چندین کتاب دیگر نیز برای خوانندگان بزرگسال نوشته است. او با همکاری عمه خود ماری آن شفر "جامعه ادبی و سیب زمینی پای گرنزی" را نوشت، که بعداً به فیلم تبدیل شد.

کتاب های آنی باروز

شیطنت های ایگی فرانگی