فریدریک مورلوت

فریدریک مورلوت

فردریک مورلو (متولد 1982) از کودکی یک شعبده باز بود و آرزو داشت که یک تصویرگر شود. افسوس، او امروز یک ریاضیدان در olecole Polytechnique، پاریس است.

کتاب های فریدریک مورلوت

روشنگری های آلبرت اینشتین