لوئیس ویس

لوئیس ویس

لوییس ویس (متولد 9 مارس 1948) استاد جامعه شناسی آموزش و پرورش و دانشیار دانشکده مطالعات آموزشی دانشگاه ایالتی نیویورک در بوفالو است. او همچنین نویسنده کتاب بین دو جهان (RKP) است.

کتاب های لوئیس ویس