سعید معیدفر

سعید معیدفر

سعید مُعیدفر (متولد ۱۳۳۵، اصفهان) جامعه‌شناس ایرانی و دانشیار بازنشسته گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. وی مدرک کارشناسی را از دانشگاه تهران (۱۳۵۹)، کارشناسی ارشد را از دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۶۶) و دکتری را نیز از همین دانشگاه (۱۳۷۴) اخذ نموده‌است. تخصص او در زمینه مسائل اجتماعی ایران است و کتابها، مقالات، سخنرانیها و نقد و نظر مطبوعاتی و رسانه ای او عمدتا در همین زمینه است. دکتر معیدفر پس از درگیریهای انتخابات ۱۳۸۸، در جریان بازنشستگی اجباری برخی از استادان منتقد، از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بازنشسته شد.

کتاب های سعید معیدفر