جیمز الکینز

جیمز الکینز

جیمز الکینز صاحب کرسی ا.ک. چِدبورن در دپارتمان تاریخ، نظریه و نقد هنر دانشکده هنر موسسه شیکاگو است. او تاکنون کتاب‌هایی همچون «تصاویر و اشک‌ها»، «چگونه از چشمان خود استفاده کنیم؟»، «حکایت هنر»، «مطالعات بصری»، «چرا تصاویر ما معما هستند؟»، «متون زیبا»، «خشک و نامهربان ما»، «در باب جایگاه غریب مذهب در هنر معاصر»، «روایت‌های غالب و ناخشنودی‌هاشان» را از سوی انتشارات راتلج منتشر کرده است و ویرایش کتاب‌های «نظریه هنر علیه زیبایی‌شناسی»، «نظریه عکاسی»، «نظریه منظر»، «مقام نقد هنر» و «سواد بصری» را باز برای این انتشارات انجام داده است.

کتاب های جیمز الکینز

عکاسی چیست؟


اشک ها و تصویرها


در باب مشاهده


بر سر نقد هنری چه آمد؟