لیلا الیاسی

لیلا الیاسی

لیلا الیاسی متولد سال 1361 در چالوس، دارای دکتری علوم تشریح از دانشگاه کرمان می باشد. وی استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان است.

کتاب های لیلا الیاسی

رایحه سلامتی 1