جواد مهدی زاده

جواد مهدی زاده

جواد مهدی‌زاده متولد سال 1321، پژوهشگر و برنامه‌ریز شهری است. او از مؤلفین کتاب «برنامه‌ریزی راهبردی توسعه شهری» که زیر نظر شورای انتشارات حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی به چاپ رسید.

کتاب های جواد مهدی زاده