ج برونوفسکی

ج برونوفسکی

ژاکوب برونوفسکی (18 ژانویه 1908 - 22 آگوست 1974) ریاضیدان و مورخ لهستانی-انگلیسی بود. وی به دلیل توسعه رویکرد انسان گرایانه به علم شهرت یافته است و به عنوان مجری و نویسنده مجموعه مستند تلویزیونی سیزده قسمتی 1973 تلویزیون بی بی سی و کتاب همراه با آن "صعود انسان" که باعث شد وی به عنوان "یکی از بهترین های جهان" شناخته شود. روشنفکران بزرگداشت ".

کتاب های ج برونوفسکی