دانا کی وایت

دانا کی وایت

وایت یک وبلاگ نویس، پادکست، سخنران و (با کمال تعجب) یک متخصص Decluttering است. او قبل از ترک شغل خود هم انگلیسی و هم هنر تئاتر تدریس می کرد تا خانواده اش را کار زندگی خود قرار دهد. در تلاش برای کنترل خانه خود، دانا شروع به وبلاگ نویسی با عنوان "Nony" (مخفف ناشناس) در A Slob Comes Clean می کند.

کتاب های دانا کی وایت

سندروم خانه داری