داگلاس هوبارد

داگلاس هوبارد

داگلاس هوبارد یک مشاور مدیریت، سخنران و نویسنده علوم تصمیم گیری و علوم رفتاری است. وی مخترع روش اقتصاد کاربردی اطلاعات (AIE) و بنیانگذار تحقیق تصمیم گیری هوبارد (HDR) است. او نویسنده کتاب چگونه می توان هر چیزی را اندازه گیری کرد: یافتن ارزش نامشهودها در تجارت، عدم موفقیت در مدیریت ریسک: چرا شکسته است و چگونه می توان آن را برطرف کرد، نبض: علم جدید استفاده از زنگ های اینترنتی برای پیگیری تهدیدها و فرصت ها و آخرین مقاله وی کتاب، چگونه می توان هر چیزی را در خطر امنیت سایبری سنجید (ویلی ، 2016). از سال 2017 ، دو کتاب او در لیست خواندن مورد نیاز برای آمادگی آزمون Society of Actuaries بوده است. هوبارد علاوه بر کتابهای خود، در چندین نشریه از جمله Nature، مجله تحقیق و توسعهBM ، OR / MS Today ، Analytics ، CIO ، هفته اطلاعات و معماری بوستون منتشر شده است. کتابهای وی توسط مدارس بازرگانی متعددی مانند دانشکده تجارت و اقتصاد (کالج چارلستون)، دانشکده بازرگانی Jon M. Huntsman (دانشگاه ایالتی یوتا) و کالج کارل اچ. لیندنر برای مطالعه مورد نیاز، توصیه شده و پیشنهاد شده است.

کتاب های داگلاس هوبارد