ایرج رودگرکیا

ایرج رودگرکیا

ایرج رودگرکیا متولد سال 1324 ، فارغ‌التحصیل از دانشکده علوم در رشته روابط‌عمومی، کارمند پیشین وزارتخانه‌های پست و تلگراف، نیرو، معادن و فلزات و بازنشسته شرکت ملی صنایع مس ایران است. این‌طور پیداست که یک اتفاق او را شیفته تاریخ کرد و سپس به سمت و سوی پژوهش در تاریخ پیش برد هر چند فضای خانوادگی او هم در این امر بی‌تاثیر نبود. باید گفت او به‌گونه‌ای شیفته تاریخ است و پژوهش‌های پیشین تاریخی‌اش بیشتر از سر عشق بوده است تا دغدغه نام و نان.

کتاب های ایرج رودگرکیا