مصطفی رحیمی

مصطفی رحیمی

صطفی رحیمی روشنفکر، حقوقدان، جامعه شناس، استاد دانشگاه، نویسنده و مترجم ایرانی است.مصطفی رحیمی در سال ۱۳۰۵ هـ. ش در نایین متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در همان شهر به پایان رساند و برای تحصیلات دوره اول دبیرستان به یزد رفت و دوره دوم دبیرستان را در اصفهان خواند و سپس به تهران رفت و در دانشکده حقوق دانشگاه تهران به ادامه تحصیل پرداخت. در سال ۱۳۳۷ به فرانسه رفت و در دانشگاه سوربن دوره دکتری حقوق را گذراند. در پاریس با افکار ژان پل سارتر آشنا شد. در بازگشت به تهران وارد دادگستری شد. در سال های دهه ۴۰ به ترجمه پرداخت، و مدتی در دانشگاه تهران به تدریس ادبیات غرب اشتغال داشت.مصطفی رحیمی که تا زمان مرگش مورد غضب حکومت ایران قرار داشت در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۸۱ درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا در تهران به خاک سپرده شد.ترجمه هاآنکه گفت آری، آنکه گفت نه ۱۳۳۸ برتولت برشتاگزیستانسیالیسم و اصالت بشر ۱۳۴۴، ژان پل سارترهنرمند و زمان او ۱۳۴۵، کامو و دیگرانننه دلاور و فرزندان او ۱۳۴۵، برتولت برشتادبیات چیست ۱۳۴۸، ژان پل سارترارفه سیاه ۱۳۵۱، ژان پل سارترنقد حکمت عامیانه ۱۳۵۴ سیمون دوبواررسالت هنر، ۱۳۵۶، آلبر کامو و دیگرانادبیات و اندیشه ۱۳۵۶، سارتر و دیگرانمجازات اعدام، ۱۳۵۶، مارک آنسلآنچه من هستم ۱۳۵۷، ژان پل سارترکشتار عام ۱۳۵۷، ژان پل سارترحقوق و جامعه شناسی، ۱۳۵۸، گزیده و ترجمه مقالات گورویچ و دیگران.تعهد کامو ۱۳۶۲، آلبر کامودیالکتیک ۱۳۶۲، فولکیهپرولتاریا، تکنولوژی، آزادی ۱۳۶۳، آندره گرزبحران مارکسیسم ۱۳۷۰، کاری گروهیپروسترویکا و نتایج آن ۱۳۷۰، کاری گروهیجنگ خلیج فارس ۱۳۷۰، سالینجر/ لورانسخن پاز ۱۳۷۱، اکتاویو پازچرا شوروی متلاشی شد ۱۳۷۳، کاری گروهیهملت، ویلیام شکسپیر، ۱۳۷۱.

کتاب های مصطفی رحیمی

آزادی و فرهنگ


تراژدی قدرت در شاهنامه


دیالکیتک


ادبیات چیست


ننه دلاور و فرزندان او


حافظ اندیشه


تعهد اهل قلم


در جستجوی بشریتی بی نقاب