مصطفی رحیمی

مصطفی رحیمی

صطفی رحیمی روشنفکر، حقوقدان، جامعه شناس، استاد دانشگاه، نویسنده و مترجم ایرانی است.

مصطفی رحیمی در سال ۱۳۰۵ هـ. ش در نایین متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در همان شهر به پایان رساند و برای تحصیلات دوره اول دبیرستان به یزد رفت و دوره دوم دبیرستان را در اصفهان خواند و سپس به تهران رفت و در دانشکده حقوق دانشگاه تهران به ادامه تحصیل پرداخت. در سال ۱۳۳۷ به فرانسه رفت و در دانشگاه سوربن دوره دکتری حقوق را گذراند. در پاریس با افکار ژان پل سارتر آشنا شد. در بازگشت به تهران وارد دادگستری شد. در سال های دهه ۴۰ به ترجمه پرداخت، و مدتی در دانشگاه تهران به تدریس ادبیات غرب اشتغال داشت.مصطفی رحیمی که تا زمان مرگش مورد غضب حکومت ایران قرار داشت در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۸۱ درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا در تهران به خاک سپرده شد.

ترجمه ها
آنکه گفت آری، آنکه گفت نه ۱۳۳۸ برتولت برشت
اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر ۱۳۴۴، ژان پل سارتر
هنرمند و زمان او ۱۳۴۵، کامو و دیگران
ننه دلاور و فرزندان او ۱۳۴۵، برتولت برشت
ادبیات چیست ۱۳۴۸، ژان پل سارتر
ارفه سیاه ۱۳۵۱، ژان پل سارتر
نقد حکمت عامیانه ۱۳۵۴ سیمون دوبوار
رسالت هنر، ۱۳۵۶، آلبر کامو و دیگران
ادبیات و اندیشه ۱۳۵۶، سارتر و دیگران
مجازات اعدام، ۱۳۵۶، مارک آنسل
آنچه من هستم ۱۳۵۷، ژان پل سارتر
کشتار عام ۱۳۵۷، ژان پل سارتر
حقوق و جامعه شناسی، ۱۳۵۸، گزیده و ترجمه مقالات گورویچ و دیگران.
تعهد کامو ۱۳۶۲، آلبر کامو
دیالکتیک ۱۳۶۲، فولکیه
پرولتاریا، تکنولوژی، آزادی ۱۳۶۳، آندره گرز
بحران مارکسیسم ۱۳۷۰، کاری گروهی
پروسترویکا و نتایج آن ۱۳۷۰، کاری گروهی
جنگ خلیج فارس ۱۳۷۰، سالینجر/ لوران
سخن پاز ۱۳۷۱، اکتاویو پاز
چرا شوروی متلاشی شد ۱۳۷۳، کاری گروهی
هملت، ویلیام شکسپیر، ۱۳۷۱.

کتاب های مصطفی رحیمی