جرج فایلر تاونسند

جرج فایلر تاونسند

کشیش جورج فایلر تاونسند (1814–1900) مترجم نسخه استاندارد انگلیسی افسانه های ازوپ بود.
اگرچه مجموعه ها و ترجمه های مدرن تری وجود دارد، حجم 350 داستان تاونسند شیوه بیان اخلاقی موجز را در پایان هر داستان معرفی کرد و همچنان تأثیرگذار است. چندین نسخه در زمان حیات وی منتشر شد و از آن زمان نسخه های دیگری منتشر شد.
در سال 1860 ، تاونسند نیز نسخه اصلاح شده ای از شب های عرب را منتشر کرد.
در سال 1872 ، تاونسند، تحت نظارت انجمن ارتقا دانش مسیحی، مجلدی را با عنوان "پادشاهان دریای مدیترانه" منتشر کرد. این روایتی از شوالیه های مالتا است، از آغاز آنها تا زمان خود تاونسند. تقدیم به "پسران عزیز" وی انجام شده است، به این امید که آنها از همه چیز پست و پست متنفر باشند و از همه چیز نجیب، بزرگ و خوب محبت کنند.
تاونسند همچنین "شهر و ناحیه لومینستر" (لئومینستر: S. Partridge و لندن: آرتور هال و شرکت ، تاریخ داده نشده) را منتشر کرد، که در سال 1861 در حالی که نایب السلطنه لئومینستر در Herefordshire بود، نوشته شده است.

کتاب های جرج فایلر تاونسند

باغ وحش انسانی