رلف هیمان

رلف هیمان

رلف هیمان (متولد 9 مه 1940) نویسنده ، کارتونیست و تصویرگر استرالیایی است. او در درسدن آلمان متولد شد ، در سال 1955 به غرب رفت و در سال 1959 به استرالیا مهاجرت کرد. او نویسنده بیش از سی کتاب از جمله رمان ، سفرنامه ، مجموعه کارتون که عمدتا کتاب کودک هستند منتشر کرده که به آلمانی ، دانمارکی ، اسپانیایی و چینی ترجمه شده و میلیون ها نسخه در سراسر جهان فروخته است. 


کتاب های رلف هیمان

خرابکار کوچولو