د م دانلپ

د م دانلپ

داگلاس مورتون دانلپ (1909–1987) خاورشناس مشهور انگلیسی و محقق تاریخ اسلام و اوراسیا بود. دانلپ در انگلیس متولد شد و در بن و آکسفورد نزد مورخ پل ارنست کال (1865–1965) تحصیل کرد. آثار وی همچنین تحت تأثیر دانشمندانی چون زکی والیدی توگان، میخائیل آرتامونوف و جورج ورنادسکی قرار گرفت. عموی وی B. K. Cunningham ، کشیش و دانشگاهی از آنگلیکان بود.

کتاب های د م دانلپ

تاریخ خزران