جیمز گی لرد

جیمز گی لرد

دکتر جیمز گی لرد دارای یک گواهینامه هیئت مدیره دو در کودکان و طب داخلی است و از سال 1997 در پزشکی خصوصی در Burnt Hills مشغول به کار است. وی فارغ التحصیل سال 1988 دانشکده پزشکی آلبانی است، وی همچنین از سال 1993 تا 1997 به عنوان استادیار خدمت می کرد آموزش وی شامل دستیاری در کودکان و طب داخلی است. وی همچنین یک سال (93-1992) را به عنوان رئیس مقیم اطفال گذراند. گی لرد در تمرین خصوصی خود به آموزش دانشجویان پزشکی ادامه می دهد.

کتاب های جیمز گی لرد