کاترین لوتر

کاترین لوتر

کاترین ای. لوتر دانشیار و جانشین رئیس برنامه های دانشگاهی در کالج ارتباطات و اطلاعات دانشگاه تنسی-ناکسویل است و زمانی تهیه کننده اخبار تلویزیون برای شبکه های تلویزیونی آمریکا و ژاپن بود.

کتاب های کاترین لوتر