برتران بدیع

برتران بدیع

برتران بدیع (Bertrand Badie) (متولد 1950) یک دانشمند سیاسی و متخصص روابط بین الملل فرانسوی، استاد برجسته علوم پو است. وی یکی از مشهورترین متخصصان فرانسوی در روابط بین الملل است.

کتاب های برتران بدیع

مطالعه تطبیقی دولت