حافظ ذبیح الهی

حافظ ذبیح الهی

حافظ ذبیح الهی(۱۳٣٥)  دوره دبستان و دبیرستان را در زادگاهش در بابل به پایان برد و پس از اخذ دیپلم ریاضی، در سال ۱۳۵۴ به دانشکده حقوق دانشگاه تهران راه یافت و  در رشته حقوق دانشنامه کارشناسی گرفت . از آنجا که به موضوع عدالت در محیط  قضایی انتقاد داشت، و داد و دادگستری رادر چنگ قدرت گرفتار می دید،  در زمینه های حقوقی به کار و اشتغال نپرداخت. لذا در دانشگاه آزاد-واحد تهران مرکزی در رشته مهندسی عمران – سازه، به تحصيل پرداخت و در سراسر دوره کاری، در شرکت های ساختمانی و مهندسان مشاور مشغول به کار بود.  همچنین در رشته های MBA در دانشکده IMI  و در رشته دکترای مدیریت کسب و کار ( DBA ) با پایان نامه ” سنجش تاثیرفرهنگ های قومی بر سبک های رهبری مدیران ” به دریافت دانشنامه نایل آمد.

کتاب های حافظ ذبیح الهی

تاریخ خردورزی