راندا شالر

راندا شالر

راندا شالر یک دانشیار میهمان است. مدیر توسعه شغلی و حرفه ای و بنیانگذار دستگاه جوجه کشی مدیتیشن در موسسه پرات. او یک هنرمند، نویسنده و مربی است که از سال 1985 تاکنون با مراقبه های تجسم و ذهن آگاهی به عنوان ابزارهای تعمیق خلاق و برنامه ریزی شغلی کار می کند.

کتاب های راندا شالر