فیلیپ کاگن

فیلیپ کاگن

فیلیپ کاگن روزنامه نگار، خبرنگار اخبار و نویسنده انگلیسی تجارت است که از سال 2006 در اکونومیست نوشت. در این مقاله او ستون هفتگی بارتلبی در مورد کار و مدیریت را می نویسد. او پیش از روی کار آمدن جان اوسالیوان در سال 2018 به عنوان نویسنده ستون امور مالی Buttonwood فعالیت می کرد. قبل از پیوستن به اکونومیست، کاگن 20 سال از 1986 تا 2006 برای Financial Times کار می کرد.
وی در کالج Sidney Sussex ، کمبریج تحصیل کرد. در سال 2008 ، كاگن از طرف بنیاد وینكوت به عنوان "روزنامه نگار ارشد مالی سال" انتخاب شد و در سال 2009 به عنوان بهترین "ارتباط دهنده" در جوایز روزنامه نگار سال انتخاب شد. انجمن CFA انگلیس در سال 2016 وی را به عنوان "روزنامه نگار سال" معرفی کرد.

کتاب های فیلیپ کاگن

دانشنامه اکونومیست