ما هوان

ما هوان

ما هوان (حدود 1380–1460) یک جهانگرد چینی و مترجم بود که دریادار ژنگ هه را در سه سفر از هفت سفر خود به اقیانوس های غربی همراهی می کرد. او مسلمان بود و در فرماندهی کوئیجی ژجیانگ ، منطقه ای در مرزهای مدرن Shaoxing متولد شد. او چندین متن کلاسیک چینی و بودایی می دانست و زبان عربی را برای ترجمه کردن آموخت.

کتاب های ما هوان

سفرنامه ما هوان