مورگان هاوزل

مورگان هاوزل

مورگان هاوزل روزنامه نگار ستون نویس سابق مجله های Motley Fool و وال استریت ژورنال است. او دو بار برنده جایزه انجمن ویراستاران و نویسندگان تجاری آمریکایی ، برنده جایزه سیدنی نیویورک تایمز و دو بار نامزد نهایی جایزه جرالد لوب برای روزنامه نگاری برجسته تجاری و مالی شده است.

کتاب های مورگان هاوزل

روان شناسی پول