پل باتل

پل باتل

پائول باتل از سال 2007 روزنامه نگار مطبوعات جوانان است. او در سرگرمی های خلاق تخصص دارد، به ویژه کار در مجله "Petites mains" ، به عنوان یک طراح و تولید کننده فعالیت های دستی. وی همچنین در مجلات "Wakou" ، "Mixman" و "Magic Cauldron" همکاری کرد. امروز ، او در "Histoires pour les petits" ، "Toupie" ، "Picoti" و "Mordelire" می نویسد ، و همچنان به ویرایش نسخه ادامه می دهد.

کتاب های پل باتل

کفش


بابا


لباس


خواب


پارک


مامان


کفش ها


غذا