الیزابت اسمارت

الیزابت اسمارت

الیزابت آن گیلمور (اسمارت؛ متولد 3 نوامبر 1987) ، فعال ایمنی کودکان و مفسران ABC News است. وی اولین بار در سن 14 سالگی هنگامی که توسط برایان دیوید میچل از خانه اش در سالت لیک سیتی ربوده شد مورد توجه ملی قرار گرفت. میچل و همسرش واندا برزی اسمارت را به مدت 9 ماه در اسارت گرفتند تا اینکه توسط مأموران پلیس در خیابانی در سندی، یوتا نجات یافت.
اسمارت به عنوان یک فعال و مدافع افراد مفقود شده کار خود را ادامه داده است. زندگی و آدم ربایی او موضوع بسیاری از کتاب ها و فیلم های غیر داستانی بوده است.

کتاب های الیزابت اسمارت

الیزابت اسمارت