کری ادینگتون

کری ادینگتون

دکتر  کری ادینگتون (Kari M. Eddington)، روانشناس بالینی، دانشیار روانشناسی و مدیر برنامه درمان و تحقیقات افسردگی در دانشگاه کارولینای شمالی در گرینزبورو است. تحقیقات وی بر روی عوامل انگیزشی در افسردگی متمرکز است.

کتاب های کری ادینگتون