آنجلا بودن بورگ

آنجلا بودن بورگ

آنجلا بودن بورگ (متولد 18 دسامبر 1948) نویسنده کتابهای فانتزی برای کودکان است. مشهورترین کتاب ائ خون آشام کوچک است که بیش از 10 میلیون نسخه فروش داشته و به بیش از 30 زبان دنیا ترجمه شده است.

کتاب های آنجلا بودن بورگ

خون آشام کوچک


خطر