تورین ام فینزر

تورین ام فینزر

تورین ام فینزر (TORIN M. FINSER)، بیش از چهار دهه در آموزش والدورف خدمت کرده است ، ابتدا به عنوان معلم کلاس و بعداً به عنوان مدیر و عضو هیئت علمی برنامه آموزش معلمان والدورف در آنتیوچ دانشگاه جدید انگلستان. وی که دبیر کل سابق انجمن انسان شناسی در آمریکا بود، به تاسیس مرکز آنتروپسوفی در نیوهمپشایر نیز کمک کرد. تحقیقات و نوشتارهای وی به گوش همه مردم دنیا رسیده است، از جمله چندین کتاب که به چندین زبان ترجمه شده اند. تورین به عنوان مشاور، رهبر کارگاه و سخنران اصلی در کنفرانس های متعدد فعالیت کرده است. او با کارینه ازدواج کرده است، شش فرزند دارد و همچنین اکنون پدربزرگ بسیار خوشبختی است!

کتاب های تورین ام فینزر

سفری پرماجرا