دان کیندلون

دان کیندلون

دن کیندلون یک روانشناس بالینی و تحقیقاتی است که متخصص مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان است. وی روانشناسی کودک را در بیش از 20 سال تمرین بالینی - متشکل از روان درمانی، ارزیابی عصب روانشناسی و مشاوره مدرسه - (دکتری) در دانشگاه هاروارد تدریس می کند.

کتاب های دان کیندلون

روان شناسی و تربیت پسران