کری اچ.کندی

کری اچ.کندی

کری اچ. کندی، یک کاپیتان در گروه خدمات پزشکی نیروی دریایی ایالات متحده است و استادیار روانپزشکی و علوم اعصاب رفتاری در دانشگاه ویرجینیا است. او عضو هیئت مدیره در روانشناسی بالینی و پلیس و ایمنی عمومی است.

کتاب های کری اچ.کندی

روان شناسی نظامی