فرید براتی سده

فرید براتی سده

دکتر فريد براتي سده سال 1343 در سده لنجان ديده به جهان گشود. پدر بزرگانش مرحومان حاج اسماعيل براتي سدهي و حاج محمود دري سدهي از بزرگان و معتمدان و ملاكين محل بودند. فريد براتي سده در كنار تاليف و پژوهش در زمينه تدريس نيز فعاليت داشته و دارد از جمله در دانشگاه علامه طباطبايي در دانشكده هاي علوم اجتماعي ، زبان و ادبيات فارسي و روان شناسي دانشگاه علامه تدريس داشته و دارد. او همچنين در موسسه هلال وابسته به جمعيت هلال احمر كه در زمره مراكز وابسته به دانشگاه جامع علمي كاربردي است به تدريس روان شناسي و درس خدمات رواني اجتماعي در بلايا و سوانح مشغول است. فريد براتي همچنين در ده ها كارگاه آموزشي .به عنوان مجري و يا مدرس شركت و همكاري داشته است .

کتاب های فرید براتی سده

آلفرد بینه