راضیه رحمانی

راضیه رحمانی

راضیه رحمانی مدرس دانشگاه ، مترجم و مولف متولد ۱۳۶۴ است.وی دانش آموخته ی دکتری ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های راضیه رحمانی

صبحانه قهرمانان