کریستوفر مارلو

کریستوفر مارلو

کریستوفر مارلو، زاده ی سال 1564، شاعر، نمایشنامه نویس و مترجم انگلیسی عصر الیزابت بود. از مارلو با عنوان پدر نمایشنامه نویسی بریتانیا یاد می شود و حتی ویلیام شکسپیر نیز از او تأثیر پذیرفته است.مارلو در شهر کنتربری به دنیا آمد. او پس از فارغ التحصیلی از مدرسه ی شاهی، در دانشگاه کمبریج به تحصیل علوم دینی پرداخت تا روحانی شود اما پس از مطالعه ی علوم طبیعی از خدمت در کلیسا منصرف شد و به نوشتن نمایشنامه پرداخت.مارلو یکی از هفت ادیب انگلیسی است که در قرن شانزدهم، نمایشنامه نویسی را در این کشور بنیان نهادند. او در مدت بیست و نه سال زندگی خود، چندین نمایشنامه ی برجسته و ماندگار نوشت. از زندگی کریستوفر مارلو اطلاعات چندانی در دست نیست ولی معروف است که در سال 1593 در میکده ای به ضرب چاقو کشته شد.

کتاب های کریستوفر مارلو

دکتر فاستوس


بیشتر بخوانید

مسیر پر فراز و نشیب نمایشنامه ها در قرن بیستم

در اوایل قرن بیستم و در اغلب کشورهای اروپایی، تمایزی میان نمایش های ساده و خیابانی با آثار جدی تر به وجود آمد.