روث پیج

روث پیج

روت پیج خواننده دانشکده انگلیسی دانشگاه بیرمنگام است. او نویسنده کتاب رویکردهای ادبی و زبانی به روایت شناسی فمینیستی (پالگریو ، 2006)، و سردبیر مشترک داستان های جدید: داستان ها و قصه گویی در عصر دیجیتال است (UNP ، آینده) می باشد.

کتاب های روث پیج