روح الله سلیمانی پور

روح الله سلیمانی پور

روح‌الله سلیمانی‌پور متولد سال 1360، طراح و مدرّس مدرسهٔ بین‌المللیِ مترجمیِ کارآمد می باشد.

کتاب های روح الله سلیمانی پور