سوزان ریز

سوزان ریز

سوزان پی. ریز دارای لیسانس رشد کودک از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا ، نورتریج است. او مشاور بهداشتی و معلم یوگا بازنشسته است. سوزان از سال 1998 تاکنون با والدین و خانواده ها کار کرده است و در ژانویه 2002 ، مدرس بین المللی شد.

کتاب های سوزان ریز

ماساژ کودک