ژانت فاکسلی

ژانت فاکسلی

ژانت فاکسلی متولد سال 1945 ، نویسنده کتاب مانکل غارنشین ، برنده مسابقات داستانی کودکان و نوجوانان تایمز است. از زمان انتشار مانکل غارنشین در بیش از 20 کشور فروخته شده است. 

کتاب های ژانت فاکسلی

مانکل غارنشین و خر پرنده


بیشتر بخوانید

ژانر فانتزی، پرورشگاه تخیل و خلاقیت

زمانی در تاریخ بشر، تمامی آثار ادبی به نوعی فانتزی به حساب می آمدند. اما چه زمانی روایت داستان های فانتزی از ترس از ناشناخته ها فاصله گرفت و به عاملی تأثیرگذار برای بهبود زندگی انسان تبدیل شد؟