لاورنس اس میرز

لاورنس اس میرز

لاورنس می. مایرز دکترای خود را در روانشناسی تجربی به دست آورد و برای چندین سال استاد گروه روانشناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در ساکرامنتو بوده است. وی بر دانشجویان تحقیق نظارت می کند و دوره های طراحی تحقیقاتی و همچنین تاریخ روانشناسی را در دو سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس می کند. زمینه های تخصص وی شامل توسعه و اعتبار سنجی آزمون است.

کتاب های لاورنس اس میرز