کریستین اترینگتون رایت

کریستین اترینگتون رایت

کریستین اترینگتون-رایت (متولد 12 ژوئن 1950) مدرس ارشد مطالعات فیلم و رهبر دوره برنامه مطالعات فیلم BA (هونز) در دانشگاه پورتسموث انگلیس است. وی در طی سالها دوره های مختلفی را درباره مسائل جنسیتی، سینمای انگلیس، تئوری فیلم و اقتباس های ادبی تدریس کرده است.

کتاب های کریستین اترینگتون رایت

درک تئوری فیلم (جلد اول)