جان کراسنر

جان کراسنر

جان کراسنر دانشیار گروه ارتباطات رسانه کالج ایالتی فیچبورگ و هماهنگ کننده برنامه طراحی گرافیک است. جان دارای M.F.A است. در نقاشی از موسسه پرات و M.F.A. در طراحی گرافیک در سال 1994 از دانشگاه بوستون با تمرکز بر تصویربرداری دیجیتال و انیمیشن فارغ التحصیل شد.

کتاب های جان کراسنر

طراحی گرافیک متحرک