کارا می

کارا می

کارا می (Kara May) نمایشنامه نویس، مدرس و نویسنده برنده جایزه Yeti Boy در لندن است. این کتاب بهترین کتاب سال در بین کودکان بود. او برای کودکان در همه سطوح، از کتاب های تصویری گرفته تا رمان های نوجوان، می نویسد.

کتاب های کارا می

خواب دزد