محمد قصاع

محمد قصاع

محمد قصاع متولد سال 1343 تهران و کارشناس مخابرات دریایی است . او کار ترجمه را از سال 1367 با ترجمه کتاب های علمی تخیلی شروع کرده است. مجموعه های «اسپایدرویک»، «نبرد هیولاها»، «خانه ی درختی سحرآمیز» و کتاب های «سرنوشت سازان»، «مرد عنکبوتی» و «درخت چوب آهنی» از آثار این مترجم اند.

کتاب های محمد قصاع

سرنوشت سازان


موکل خطرناک


الیور تویست


گوژپشت نتردام


سپید دندان


هاکلبری فین


افشاگر


سفر تنهایی


بارتیمیوس کتاب دوم


بارتیمیوس کتاب سوم


بارتیمیوس کتاب اول