محمد قصاع

محمد قصاع

محمد قصاع متولد سال 1343 تهران و کارشناس مخابرات دریایی است . او کار ترجمه را از سال 1367 با ترجمه کتاب های علمی تخیلی شروع کرده است. مجموعه های «اسپایدرویک»، «نبرد هیولاها»، «خانه ی درختی سحرآمیز» و کتاب های «سرنوشت سازان»، «مرد عنکبوتی» و «درخت چوب آهنی» از آثار این مترجم اند.

کتاب های محمد قصاع

ماجراهای اسپایدرویک 1


ماجراهای اسپایدرویک 2


ماجراهای اسپایدرویک 3


ماجراهای اسپایدرویک 4


سرنوشت سازان


موکل خطرناک


بارتیمیوس کتاب اول


دشت کیت


الیور تویست


گوژپشت نتردام


آوای وحش (همراه CD)


سپید دندان


هاکلبری فین


افشاگر


ماجراهای اسپایدرویک 5


سفر تنهایی


بارتیمیوس کتاب سوم


گذر زمین


معجزۀ سرنوشت


بیشتر بخوانید

کتاب «تلماسه»: قدم زدن روی شن های داغ در جهانی علمی تخیلی

طرح داستانی کتاب «تلماسه»، ترکیبی از موقعیت های متعارف و کهن الگوهای روایی است.

جان گریشام، نویسنده ای که با پایداری از فرش به عرش رسید

تنها کسی که از شخصیت های خلق شده توسط جان گریشام از ثبات قدم بیشتری برخوردار است، خودِ جان گریشام است.