ایمان گنجی

ایمان گنجی

ایمان گنجی، متولد ۱۳۶۵؛ او دانش آموخته ی فلسفه ی هنر و مطالعات هنر اجرایی است. از او تا کنون چندین ترجمه از آثار دلوز، اسپینوزا، باتای، بلانشو، بنیامین و دیگران منتشر شده است. از او ترجمه ی کتاب کلمات اخلال گر موریس بلانشو در نشر بان منتشر شده و ترجمه ی کتاب انتقادی بالینی دلوز در نوبت انتشار است.

کتاب های ایمان گنجی

یک زندگی


کلمات اخلال گر


شهریاری ناممکن


اسپینوزا