حبیب الله شهبازی

حبیب الله شهبازی

حبیب الله شهبازی متولد اردیبهشت 1365 در تهران است. تحصیلاتش را تا مقطع دبیرستان در مدرسه نیکان تهران و سپس در مدرسه شبانه روزی شربورن انگلستان با گرایش به هنر و تاریخ معاصر و تاریخ باستان ادامه داد. سپس طبق سنت این مدارس مستقیما به دانشگاه وارد نشد و دو سال را صرف مطالعه و سفر و کار کرد. ترجمه رمان آخرین پدر خوانده را در اواخر این مدت انجام داد. سپس وارد رشته ی معماری دانشگاه آمریکایی شارجه در کشور امارات متحده عربی شد که هم اکنون در آنجا مشغول تحصیل و زندگی است. شهبازی در رشته ی کاریکاتور نیز فعال است و تاکنون دو مقام جهانی را به خود اختصاص داده است.

کتاب های حبیب الله شهبازی

آخرین پدر خوانده


پدرخوانده