ریچارد رنگم

ریچارد رنگم

ریچارد والتر رنگم (متولد 1948) یک انسان شناس و متخصص اعصاب انگلیسی است. تحقیقات و نوشتن او شامل رفتار میمون، تکامل انسان، خشونت و آشپزی بوده است. رنگم در لیدز، یورکشایر متولد شد.
پس از سالها حضور در هیئت علمی دانشگاه میشیگان، وی استاد روت مور انسان شناسی زیست شناسی در دانشگاه هاروارد شد و گروه تحقیقاتی وی اکنون بخشی از گروه تازه تاسیس زیست شناسی تکاملی انسانی است. او یکی از اعضای MacArthur است.

کتاب های ریچارد رنگم

چیرگی بر آتش