محمدعلی عبدالملکی

محمدعلی عبدالملکی

محمدعلی عبدالمالکی متولد ۱۳۳۱ کردستان( قروه) نویسنده، کارگردان، بازیگر، مدرس، مترجم، پژوهشگر ، عروسک ساز و دانش آموخته ی حسابداری از دانشکده امور اقتصاد و دارایی سال ۱۳۷۶، درجه سه هنری شورای ارزشیابی هنرمندان کشور سال ۱۳۹۰ می باشد.

کتاب های محمدعلی عبدالملکی

خمره طلا


جواهر سرخ